Nicki Minaj obećala jednom studentu platiti školarinu ukoliko dokaže svoj uspjeh

Nicki Minaj je rekla da će platiti školarinu za svog obožavatelja ukoliko dokaže da ima dobre ocjene na fakultetu.

Odgovarajući na desetine zahtjeva na Twitteru u kojima su od nje tražili novčanu pomoć, kazala je da je ozbiljna da će to uraditi.

Ljudi su joj poslali izvještaje s bankovnih kartica i priče o svojim finansijskim problemima.

Iako je molba bila da plati nešto manje od 1.000 dolara, dogovorili su se da plati 6.000 dolara za jednog studenta, ako bude dokazao svoje uspjehe. Njen fan koji se zove Josh rekao je da mu je to neophodno za školarinu, smještaj, hranu i knjige.