Trudna Beyonce od sira!!

Umjetnik David Bradley napravio je skulpturu pjevačice Beyonce od sira.
Statua se zove Brie-once.

Skulptura je izrađena za E20 Cheese Carving prvenstvo koje će se održati na festivalu sira i vina u Londonu. Za izradu koja je trajala 28 sati Bradly je potrošio oko 20 kilograma blagog sira.

Na festivalu su se pojavile mnoge stvari i oblici od sira, ali se Brie-once svima najviše svidjela.

Očekuje se da će trudna Beonce od sira biti glavna atrakcija na festivalu.