Top 10 originalnih Netflix-ovih filmova

Kako se sve više razvija televizijska filmska produkcija, za očekivati je kako u neko skorije vrijeme nećemo više uopšte ni imati potrebu da idemo u kino. Netflix je jedna od produkcijskih kuća koja sigurno prednjači po proizvodnji tv. filmova. Pogledajte listu od 10 najboljih Netflixovih filmova do sada: