Peter Henry Fonda

  • Biografije

    Peter Henry Fonda – Biografija

    Američki je glumac rođen 23. februara 1940. Godine u New York, New York , SAD. Henrey Fonda je ikona kontrakulture…