Kursk

  • mix

    Putin izbačen iz filma “Kursk”

    Radi se o historijskom ostvarenju sa početka trećeg milenijuma koje slijedi tragove katastrofe ruske, nuklearne podmornice. Jedan od budućih projekata…