Jeong-min Hwang

  • Drame 2016

    The Wailing (2016)

    곡성 / Gokseong Godina: 2016 Žanr: Drama / Fantazija / Horor Režija: Hong-jin Na Glavne uloge: Do Won Kwak, Woo-hee Chun, Jo Han-Chul, Jeong-min…

  • Drame 2015

    Himalayas (2015)

    Godina: 2015 Žanr: Drama Režija: Seok-hoon Lee Glavne uloge: Jeong-min Hwang, Woo Jung, Seong-Ha Cho, In-kwon Kim, Mi-ran Ra, Won-Hae…