Tag arhiva: Hurem

Hu­rem i Rus­tem-pa­ša u BiH

Glum­ci Mer­jem Uzer­li i Ozan Gu­ven, pu­bli­ci naj­po­zna­ti­ji po ulo­ga­ma Hu­rem i Rus­tem-pa­še u se­ri­ji “Su­lej­man Ve­ličan­stve­ni”, do­la­ze za de­se­tak da­na u dvo­dne­vnu po­sje­tu BiH. Oni će bo­ra­viti u Sa­ra­je­vu …

Pročitajte više »