Brie-once

  • mix

    Trudna Beyonce od sira!!

    Umjetnik David Bradley napravio je skulpturu pjevačice Beyonce od sira. Statua se zove Brie-once. Skulptura je izrađena za E20 Cheese…