Općina Centar izdvojila 13.400 KM za snimanje dokumentarnog filma “Balet u opkoljenom Sarajevu”

Zahvaljujući finansijskoj podršci Općine Centar, Udruženje umjetnika “BellArte” snima dokumentarni film “Balet u opkoljenom Sarajevu”. Za realizaciju ovog projekta Općina Centar je iz budžeta izdvojila 13.400 maraka.

Podsjećamo, Općina Centar je 9. maja 2018. godine raspisala javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz ovogodišnjeg općinskog budžeta. U skladu sa Odlukom o načinu odabira projekata nevladinih organizacija po novoj LOD metodologiji, Komisija za ocjenu i odabir projekata je izvršila evaluaciju prispjelih projekata i donesena je odluka o dodjeli sredstava (granta) za 12 odobrenih projekata koji se, u skladu sa Strategijom razvoja Općine Centar za period 2016-2022. godine, odnose na oblasti: obrazovanje, kultura, zaštita okoliša, socijalna politika, zdravstvo i sport.

Među odabranim projektima za finansrianje/sufinansiranje iz ovogodišnjeg budžeta Općine Centar je i navedeni projekt Udruženje umjetnika “BellArte”.

Uviđajući problem da su djeca nedovoljno upoznata sa baletnom umjetnošću, njenim historijskim tokom i značajem za pojedinca i državu, te da je nedovoljna promocija baletne umjetnosti i stvaralaštva, projekt “Balet u opkoljenom Sarajevu” ima za cilj aktivno uključivanje mladih sa područja općine Centar u kulturno-umjetnički projekt ove vrste, doprinos očuvanju nematerijalne kulturne baštine sa fokusom na život i kreativno stvaralaštvo umjetnika u oblasti baletne umjetnosti, kako bi se upoznali sa njenom ulogom i značajem u kreiranju boljeg života za građane u periodu opsade, te sa njenim položajem i ulogom danas. Ciljna grupa projekta su učenici osmih i devetih razreda iz šest osnovnih škola sa područja ove lokalne zajednice.

Kroz film “Balet u opkoljenom Sarajevu” će se prikazati umjetnički programi i događaji koji su okupljali građane Sarajeva u ratnom periodu sa ciljem što boljeg povezivanja uloge umjetničkog stvaralaštva i kulturnih događaja u prošlosti i sadašnjosti, za čovjeka i društvo. Poruka filma govori o istrajnosti i ljubavi umjetnika prema profesiji kojom se bave, njihovoj snazi da na plemenit način mijenjaju svijet oko sebe. Dotičući se ratne svakodnevnice, odlaska na borbenu liniju i dolaska na probe i predstave nakon dugog i napornog dana, baletni umjetnici će opisati svoj doživljaj kontrasta između vojničke uniforme i baletnog kostima.

“Premijera filma planirana je u prvoj polovini decembra 2018. godine. Koristim priliku da se iskreno zahvalim Općini Centar na izuzetnoj podršci koju su nam pružili i bez koje ovaj projekt nikada ne bi ugledao svjetlost dana. Film se bavi životom i djelovanjem baletnih umjetnika iz perioda 1992.-1995. godine, te značajem umjetničkog stvaralaštva za grad Sarajevo i njegove građane. Ideja za projekt proistekla je iz naše velike želje da sačuvamo, sakupimo i dokumentujemo svjedočanstva nekih od najznačajnijih baletnih umjetnika koji su svojim doprinosom u razvoju i očuvanju baletne umjetnosti u BiH ostavili neizbrisiv trag”, istakli su iz Udruženja umjetnika “BellArte”.